Governance

در دنیای رمزارزها ، حکمران به عنوان گروهی یا سازمان هایی تعریف می شود که دارای قدرت تصمیم گیری درباره پروژه هستند.

دکمه بازگشت به بالا