آموزشاتریوماکو سیستم هافیلم آموزشی

نحوه محاسبه کارمزد شبکه اتریوم+فیلم آموزشی

در این ویدیو با مفهوم جی وی (GWEI) و گس فی (GAS FEE) آشنا خواهیم شد و نحوه محاسبه کارمزد شبکه را فرامیگیریم.

مطالب مرور شده در این ویدیو:

  1. آشنایی با WEI و GWEI تبدیل آن به اتریوم
  2. آشنایی با GAS FEE و GAS LIMIT.
  3. محاسبه کارمزد شبکه اتریوم
  4. نمایش نمودار روزانه کارمزد شبکه اتریوم

وبسایت گس استیشن

آدرس اتر اسکن

آدرس ycharts

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا