MetaMaskآموزشپنکیک سواپصرافیغیر متمرکزفیلم آموزشیکیف پولنرم افزاری

آشنایی با قابليت جدید کیف پول متامسک (سوآپ مستقیم بوسیله پنکیک سوآپ) +فیلم آموزشی

در این آموزش نحوه سوآپ (SWAP) مستقیم بوسیله کیف پول متامسک (METAMASK) تحت صرافی غیر متمرکز پنکیک سوآپ (PANCAKESWAP) توضیح داده میشود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا